Epson iProjection

הקרן תוכן באופן אלחוטי ממכשיר iOS1 או Android2.

הקרנת מסמכים ותמונות באופן אלחוטי

Epson iProjection הוא יישום להקרנה אינטואיטיבית ממכשירים ניידים עם מערכות ההפעלה iOS ו- Android, המאפשר הקרנה אלחוטית של תמונות וקבצים המאוחסנים במכשירי iOS במכשירי Android, באמצעות מקרני Epson המצוידים ביכולת התחברות לרשת3.

זה כל-כך פשוט...

 1. חבר את המכשיר הנייד לרשת של המקרן
 2. הפעל את היישום ובחר את המקרן המחובר
 3. בחר דף אינטרנט, מסמך או תמונה כדי להקרין, ואתה מוכן להתחיל בהצגהo

הצגת מסמכים ותמונות

הצג מסמכים שנטענו ליישום Epson iProjection באמצעות מקרן Epson

 • בחר מסמך
 • שלוט במסמך
 • הקרן מסמכים באופן אלחוטי (Word, PowerPoint, Excel4, Keynote5, PDF6). Android תומך כעת במסמכי PDF.

הקרן באופן אלחוטי תמונות המאוחסנות ב- iOS או ספריית התמונות של Android

תבניות קבצים נתמכות של Apple:
 • Word®
 • PowerPoint®
 • Excel®
 • Keynote®
 • Adobe® PDF
 • JPG
 • TIFF
 • PNG
תבניות קבצים נתמכות של Android:
 • Adobe® PDF
 • JPG
 • TIFF
 • PNG

הצגת דפי אינטרנט

iProjection מאפשר גלישה באינטרנט במסגרת היישום, באמצעות דפדפן אינטרנט המצויד בכל התכונות. הקרן דפי אינטרנט ותיהנה מתמונות באיכות גבוהה על המסך הגדול. דפדפן אינטרנט כולל בקרות ואפשרויות סטנדרטיות, לרבות סימניות, היסטוריה ועוד.

הוספת הערות

הוסף הדגשה או הבהרה לכל תמונה, מסמך או דף אינטרנט שמוקרנים. הלחצן המובנה להוספת הערות מאפשר למציג להשתמש בעט, בעט סימון או במחק, עם אפשרויות צבע או טשטוש, כדי להדגיש או לכתוב הערות על פני התמונה המוקרנת.

 1. Apple, iPad, iPhone, iPod touch, וכן iTunes הם סימנים מסחריים של Apple Inc., רשומים בארה"ב ובארצות אחרות. App Store הוא סימן שירות של Apple Inc.‎.
 2. Android הוא סימן מסחרי של Google Inc.
 3. ראה את כרטיסיית התאימות לקבלת רשימה של מקרנים תואמים
 4. Word ‏PowerPoint, ‏Excel, ‏ ו-Office הם סימנים מסחריים רשומים של Microsoft Corporation בארה"ב ובארצות אחרות.
 5. Keynoteהוא סימן מסחרי של Apple Inc., הרשום בארה"ב ובארצות אחרות.
 6. Adobe PDF ו-Acrobat 8 הם סימנים מסחריים רשומים או סימנים מסחריים של Adobe Systems Incorporated בארה"ב ו/או בארצות אחרות.
 7. Dropbox הוא סימן מסחרי רשום של Dropbox, Inc.‎.‏‎

האתר שלנו עשוי להכיל קישורים לאתרים אחרים. שים לב לכך שאין אנו אחראיים לנתונים האישיים שלך המועברים לאתרים אלו ואיננו שולטים בכך. אנו ממליצים לקרוא את מדיניות הפרטיות של אתרים אלו.