Epson iProjection

הקרן תוכן באופן אלחוטי ממכשיר iOS1 או Android2.

מקרנים נתמכים:

ראה למטה את הרשימה המלאה של המקרנים הנתמכים עבור Android ועבור iOS.
 • EB-S04 / S17 / S18 / S21 / S27 / S31 / W04 / W18 / W22 / W29 / W31 / W32 / X04 / X18 / X20 / X22 / X24 / X21 / X25 / X27 / X31 / U04 / U32
 • EB-85 / 85H / 95 / 97 / 98 / 98H / 825 / 825H / 826W / 826WH / 900 / 905 / 910W / 915W / 925 / 935W / 940 / 945 / 945H / 950W / 955W / 955WH / 965 / 965H / 9870
 • EB-420 / 421i / 425W / 425We / 426Wi / 430 / 431i / 435W / 435We / 436Wi
 • EB-450W / 450We / 450Wi / 455Wi / 460 / 460e / 460i / 465i / 470 / 475W / 475Wie / 480 / 480i / 485W / 485Wi / 485Wie
 • EB-1400Wi / 1410Wi / EB-1420Wi* / EB-1430Wi*
 • EB-520* / 525W* / 530* / 535W* / 536Wi* / 570* / 575W* / 575Wi* / 580* / 585W* / 585Wi* / 595Wi*
 • EB-1760W / 1761W / 1770W / 1771W / 1775W / 1776W
 • EB-1915 / 1925W / 1935 / 1945W / 1955 / 1965 / 1970W / 1975W / 1985 / 1985WU
 • EB-4550 / 4650 / 4750W / 4770W / 4850WU / 4855WU / 4950WU / 4955WU
 • EB-G5550 / G5650WNL / G5750WUNL / G5910 / G5950NL
 • EB-G6050W / G6070W / G6150 / G6250W / G6270W / G6350 / G6370 / G6450WU / G6550WU / G6570WU / G6650WU / G6750WU / G6770WU / G6870
 • EB-Z10000* / Z10000U* / Z11000* / Z11000W* / Z10005* / Z10005U* / Z11005*
 • EB-Z8050W / Z8150 / Z8350W / Z8355W / Z8450WU / Z8455WU / Z9870* / Z9870U* / Z9875U* / Z9750U* / Z9800W* / Z9900W*
 • EH-TW490 / TW570 / TW5200 / TW5350 / TW6600 / TW6600W
 • EB-1830 / 1880 / 1910 / C1910 / 1920 / C1920 / 1930 / 1940W / 1950 / 1960 / C735W

התקנים תואמים:

iOS

  • iPad1
  • iPad
  • iPad 2
  • iPad 3
  • iPad Air
  • iPad Mini
  • iPhone1
  • iPhone 3GS
  • iPhone 4
  • iPhone 4S
  • iPhone 5
  • iPhone 5S
  • iPhone 5C
  • iPhone 6
  • iPhone 6 Plus
  • iPod1
  • iPod touch
   (דור שלישי)

Android

 • Android
  Mobile

 • Android
  Tablet

iPROJECTION תומך בתבניות הקבצים הבאים:

סביבת APPLE

תבניות קבצים נתמכות של Apple
 • Microsoft Word (.doc, .docx, Office 2003 ואילך)4
 • Microsoft PowerPoint (.ppt, .pptx, Office 2003 ואילך)4
 • Microsoft Excel (.xls, .xlsx, Office 2003 ואילך)4
 • Keynote (.key)5
 • Adobe PDF (.pdf, PDF 1.7, Acrobat 8 תואם או מתקדם יותר)6
 • .JPG
 • .PNG
 • .TIFF

תומך גם בשירותי קבצים בענן דוגמת Dropbox7

פעילויות שאינן נתמכות
 • הפעלת וידיאו
 • PowerPoint
 • הנפשות Keynote
 • שיקוף

סביבת ANDROID

תבניות קבצים נתמכות של Android
 • סמארטפונים ומחשבי טבלט התומכים במערכת ההפעלה 2.3 של Android ואילך
 • גודל צג ה-LCD צריך להיות מותר מ- 800×480 (WVGA)
 • Adobe PDF (PDF 1.6)
 • .JPG/JPEG
 • .PNG
 • .TIFF

תומך גם בשירותי קבצים בענן דוגמת Dropbox7

פעילויות שאינן נתמכות
 • חיבור למקרנים מרובים
 • הפעלת קול
 • הפעלת וידיאו
 • שיקוף
 • תצוגות מרובות
 • הצפנה
 1. Apple, iPad, iPhone, iPod touch, וכן iTunes הם סימנים מסחריים של Apple Inc., רשומים בארה"ב ובארצות אחרות. App Store הוא סימן שירות של Apple Inc.‎.
 2. Android הוא סימן מסחרי של Google Inc.
 3. ראה את כרטיסיית התאימות לקבלת רשימה של מקרנים תואמים
 4. Word ‏PowerPoint, ‏Excel, ‏ ו-Office הם סימנים מסחריים רשומים של Microsoft Corporation בארה"ב ובארצות אחרות.
 5. Keynoteהוא סימן מסחרי של Apple Inc., הרשום בארה"ב ובארצות אחרות.
 6. Adobe PDF ו-Acrobat 8 הם סימנים מסחריים רשומים או סימנים מסחריים של Adobe Systems Incorporated בארה"ב ו/או בארצות אחרות.
 7. Dropbox הוא סימן מסחרי רשום של Dropbox, Inc.‎.‏‎
 8. * נדרש מתאם אלחוטי בנוסף

האתר שלנו עשוי להכיל קישורים לאתרים אחרים. שים לב לכך שאין אנו אחראיים לנתונים האישיים שלך המועברים לאתרים אלו ואיננו שולטים בכך. אנו ממליצים לקרוא את מדיניות הפרטיות של אתרים אלו.