Epson M-160: 57.5mm, 5V, RIBBON:ERC-05(B), Standard Ribbon

Epson M-160: 57.5mm, 5V, RIBBON:ERC-05(B), Standard Ribbon
סקירה

סקירה

הורדת פרטים נוספים

Epson M-160: 57.5mm, 5V, RIBBON:ERC-05(B), Standard Ribbon גיליון נתונים / פרוספקט PDF
מפרטים טכניים

מפרטים טכניים

התכונות והמפרטים של המוצר כפופים לשינוי ללא הודעה מוקדמת
נייר
סוגי נייר
תלוש הנחה
כללי
משקל
0,75 ק"ג
אביזרים

אביזרים

סרטים

מוצר