Epson M-160: 57.5mm, 5V, RIBBON:ERC-05(B)

SKU: C41D157051

מצטערים. מוצר זה אינו זמין יותר. נא לראות למטה פרטים על המשך התמיכה.

Epson M-160: 57.5mm, 5V, RIBBON:ERC-05(B)
מפרטים טכניים

מפרטים טכניים

התכונות והמפרטים של המוצר כפופים לשינוי ללא הודעה מוקדמת
סוג הדפסה
שיטת הדפסה
מדפסת סיכות עם בוכייר
נייר
סוגי נייר
תלוש הנחה
כללי
משקל
0,75 ק"ג
אביזרים

אביזרים

סרטים

מוצר