Epson M-164: 57.5mm, 5V, Standard Ribbon

Epson M-164: 57.5mm, 5V, Standard Ribbon
סקירה

סקירה

הורדת פרטים נוספים

Epson M-164: 57.5mm, 5V, Standard Ribbon גיליון נתונים / פרוספקט PDF
מפרטים טכניים

מפרטים טכניים

התכונות והמפרטים של המוצר כפופים לשינוי ללא הודעה מוקדמת
סוג הדפסה
שיטת הדפסה
מדפסת סיכות עם בוכייר
נייר
סוגי נייר
תלוש הנחה
מידות הנייר
57,50 ± 0,50 (רוחב) מ"מ x dia. 50,00 מ"מ מקס'
חוזקי נייר
0,07 µm
כללי
משקל
0,75 ק"ג