Epson M-290: 44.5mm*2, 24V, Form Stopper,Bottom Of Form Sensor,Bottom Of Form Sensor,Document Table

SKU: C41D128011

מצטערים. מוצר זה אינו זמין יותר. נא לראות למטה פרטים על המשך התמיכה.

Epson M-290: 44.5mm*2, 24V, Form Stopper,Bottom Of Form Sensor,Bottom Of Form Sensor,Document Table
מפרטים טכניים

מפרטים טכניים

התכונות והמפרטים של המוצר כפופים לשינוי ללא הודעה מוקדמת
סוג הדפסה
שיטת הדפסה
מדפסת סיכות עם בוכייר
נייר
סוגי נייר
קבלה
מידות הנייר
80,00 ± 80,00 (רוחב) מ"מ x dia. 182,00 מ"מ מקס'
חוזקי נייר
0,09 µm - 0,35 µm
כללי
משקל
0,55 ק"ג
אביזרים

אביזרים

סרטים

מוצר