Epson M-290 Series

מדפסת מיני מרשימה
SKU:
Epson M-290 Series
סקירה

סקירה

הורדת פרטים נוספים

Epson M-290 Series גיליון נתונים / פרוספקט PDF
מפרטים טכניים

מפרטים טכניים

התכונות והמפרטים של המוצר כפופים לשינוי ללא הודעה מוקדמת
סוג הדפסה
שיטת הדפסה
מדפסת סיכות עם בוכייר
נייר
סוגי נייר
קבלה
מידות הנייר
80,00 ± 80,00 (רוחב) מ"מ x dia. 182,00 מ"מ מקס'
חוזקי נייר
0,09 µm - 0,35 µm
כללי
משקל
0,55 ק"ג
אביזרים

אביזרים

סרטים

מוצר