Epson M-T522IIAP: 60mm, 24V, Partial Auto Cutter

Epson M-T522IIAP: 60mm, 24V, Partial Auto Cutter
סקירה

סקירה

הורדת פרטים נוספים

Epson M-T522IIAP: 60mm, 24V, Partial Auto Cutter גיליון נתונים / פרוספקט PDF
מפרטים טכניים

מפרטים טכניים

התכונות והמפרטים של המוצר כפופים לשינוי ללא הודעה מוקדמת
סוג הדפסה
שיטת הדפסה
הדפסת שורה תרמית
הדפסה
רזולוציה
8 נקודות/מ"מ
נייר
סוגי נייר
תלוש הנחה
מידות הנייר
59,50 ± 0,50 (רוחב) מ"מ x dia. 254,00 מ"מ מקס'
נתיב נייר
ישר
כללי
משקל
0,46 ק"ג
אביזרים

אביזרים

אפשרויות

בחר מתוך מגוון רחב של אפשרויות ואביזרים.

מוצר