Epson M-U420: 44.5mm*2, 24V, NES.J, VS

SKU: C41D064001

מצטערים. מוצר זה אינו זמין יותר. נא לראות למטה פרטים על המשך התמיכה.

Epson M-U420: 44.5mm*2, 24V, NES.J, VS
מפרטים טכניים

מפרטים טכניים

התכונות והמפרטים של המוצר כפופים לשינוי ללא הודעה מוקדמת
סוג הדפסה
שיטת הדפסה
מדפסת סיכות טורית
נייר
סוגי נייר
תלוש הנחה, אימות
מידות הנייר של גליל נייר
44,5 מ"מ (רוחב) ± 0,5 מ"מ (רוחב) x dia. 83 מ"מ מקס'
מידות הנייר אימות
135 מ"מ (רוחב) - 210 מ"מ (רוחב) x 70 מ"מ (H) mini.
עובי הנייר של גליל הנייר
0,06 מ"מ - 0,09 מ"מ
עובי הנייר אימות
0,07 מ"מ - 0,14 מ"מ
כללי
משקל
1 ק"ג
אביזרים

אביזרים

סרטים

מוצר