Epson M-U420: 44.5mm*2, 24V

SKU: C41D064031

מצטערים. מוצר זה אינו זמין יותר. נא לראות למטה פרטים על המשך התמיכה.

Epson M-U420: 44.5mm*2, 24V
מפרטים טכניים

מפרטים טכניים

התכונות והמפרטים של המוצר כפופים לשינוי ללא הודעה מוקדמת
סוג הדפסה
שיטת הדפסה
מדפסת סיכות טורית
נייר
סוגי נייר
תלוש הנחה, אימות
מידות הנייר של גליל נייר
44,5 מ"מ (רוחב) ± 0,5 מ"מ (רוחב) x dia. 83 מ"מ מקס'
מידות הנייר אימות
135 מ"מ (רוחב) - 210 מ"מ (רוחב) x 70 מ"מ (H) mini.
עובי הנייר של גליל הנייר
0,06 מ"מ - 0,09 מ"מ
עובי הנייר אימות
0,07 מ"מ - 0,14 מ"מ
כללי
משקל
1 ק"ג
אביזרים

אביזרים

סרטים

מוצר