SKU: C13T16334012

מוצרים אחרים בסדרה

175 דפים שחור 5.4 מ"ל
C13T16214012
STANDARD
165 דפים ציאן 3.1 מ"ל
C13T16224012
STANDARD
165 דפים מג'נטה 3.1 מ"ל
C13T16234012
STANDARD
165 דפים צהוב 3.1 מ"ל
C13T16244012
STANDARD
165 דפים צבע
175 דפים שחור 14.7 מ"ל
C13T16264012
STANDARD
500 דפים שחור 12.9 מ"ל
C13T16314012
XL
450 דפים ציאן 6.5 מ"ל
C13T16324012
XL
450 דפים מג'נטה 6.5 מ"ל
C13T16334012
XL
450 דפים צהוב 6.5 מ"ל
C13T16344012
XL
450 דפים צבע
500 דפים שחור 32.4 מ"ל
C13T16364012
XL

יחידות ראשיות תואמות

הדגמים שלמטה תואמים לאחד או יותר מהפריטים במגוון זה. לקבלת מידע נוסף, נא לבקר בקישור שלמטה או לעיין במדריך המוצר שלך.