SKU: C13S041061

Photo Quality Inkjet Paper

סקירה

סקירה

תוצאות איכותיות

נייר המאט הלבן במשקל 102 ג'/מ"ר מסוג Photo Quality Ink Jet Paper שמיועד להדפסה על צד אחד מהווה את הפתרון המתאים בדיוק לאותם רגעים שבהם עליך ליצור רושם. הוא מיועד להתמודד עם תמונות צבעוניות ומפורטות ברזולוציה גבוהה ובה בעת להפיק טקסט חד וברור. תוכל לסמוך עליו להפקת דוחות, מטלות לימודיות בקורסים, תעודות ואישורים ועוד.

אופטימלי עבור מדפסות Epson

הדיו והניירות של Epson פותחו כדי לעבוד יחד עם מדפסות Epson כדי להפיק את התוצאות הטובות ביותר פעם אחר פעם.

מעולה עבור כל המדפסות

הניירות שלנו מפיקים תוצאות נהדרות גם עם מדפסות ודיו של יצרנים אחרים כדי שכולם יוכלו ליהנות מהמומחיות של Epson.

יחידות ראשיות תואמות

הדגמים שלמטה תואמים לאחד או יותר מהפריטים במגוון זה. לקבלת מידע נוסף, נא לבקר בקישור שלמטה או לעיין במדריך המוצר שלך.