SKU: C13S041295
סקירה

סקירה

גלילי הנייר שלנו הינם אידיאליים לעבודות דפוס הדורשות אורך חריג, וניתנים לציפוי בקלות.זוהי המדיה הטובה ביותר לייצור הדפסים באיכות גבוהה למשתמשים המבקשים נייר מאט ולא יקר. היישומים כוללים פרסומות, עיצובים גרפיים, רישומים מבית המשפט, אייריסים, כרזות ופוסטרים לתנאי פנים. נייר זה מהווה חלופה לא יקרה למקרים שבהם אין צורך בתמונות עם צבעים חדים במיוחד. בנוסף ניתן לצפות אותם בקלות, כדי להוסיף על הגנתם בפני אור ולחות.כמו כל המדיות החדישות של אפסון, מיוצר גם נייר זה במטרה לאפשר את הרזולוציה הגבוהה ביותר, ואת צפיפות הצבע המירבית. כרגיל, המוצרים המתכלים של אפסון מבטיחים גם איכות של אפסון.

מוצרים אחרים בסדרה

הורדת פרטים נוספים

יחידות ראשיות תואמות

הדגמים שלמטה תואמים לאחד או יותר מהפריטים במגוון זה. לקבלת מידע נוסף, נא לבקר בקישור שלמטה או לעיין במדריך המוצר שלך.