SKU: C13S045111
סקירה

סקירה

לנייר Standard Proofing אישור Fogra 39, אשר מיועד להפוך לתקן האירופאי. עם תחום הצבעים הרחב ביותר בשוק לרפקודוקציות צבע מדויקות, מפיק נייר זה צבע בסיס, משקל, ורמת ברק המתוכננים לספק את כל צרכי דפוס האופסט המסחרי בעל רגישות לצבעים. מדיה זו, המיועדת לדפוס אייריס, מספקת יציבות יוצאת מן הכלל לטווח קצר, כאשר משתמשים בו יחד עם דיו UltraChrome K3 של אפסון עם Vivid Magenta.<br /><br />כמו כל המדיות החדישות של אפסון, מיוצר גם נייר זה במטרה לאפשר את הרזולוציה הגבוהה ביותר, ואת צפיפות הצבע המירבית. כמו תמיד, מבטיחים המתכלים של אפסון איכות.<br /><br />סקירה<br /><br />- אישור FOGRA ל-Offset PT1/PT2/PR3, Flexo, Gravure S1/S2/S3/S3<br /><br />נקודת הלובן של הנייר 95, 0 - 2, משופר ל-FOGRA39<br /><br />- דיוק נקודת הלובן מכוון פחות מאשר 1.0 E<br /><br />- ללא גוונים לבנים<br /><br />- 205 גר'/מ"ר, 200 מיקרון<br /><br />- גימור חצי מט<br /><br />- ייבוש מיידי.

מוצרים אחרים בסדרה