SKU: R19NZ901CE

מעבר לתעשייה 4.0

סקירה

סקירה

עם תאימות מלאה לפרוטוקול התקשורת הרובוטית של OPC UA עבור IIoT, ה-OPC UA for Robotics של Epson מספק מגוון רחב של יתרונות משמעותיים. למשל, העלות של בניית מערכת ליבה פוחתת, באמצעות ניהול נתונים פשוט ומהיר יותר, בעוד שהיעילות התפעולית משתפרת באמצעות ניטור קל ומדויק יותר, יחד עם פתרון בעיות מהיר יותר על ידי יצירת תאום דיגיטלי (digital twinning). שלמות הנתונים ויכולת המעקב אחריהם משופרות אף הן, באמצעות הסמכה והצפנה מתקדמת, בעוד שהתוכנה מספקת גם הגנה משופרת מפני התקפות DOS וגישה לא מורשית אחרת. הפתרון, שמאפשר פעולת אצוות (ניתן להפעיל עד 20 יחידות בו-זמנית), מספק תקשורת פתוחה וישירה בין מכשירים ומערכות (PLC ל-PLC, מכונה למכונה, מכונות למערכות טכנולוגיית מידע), וניתן להשתמש בו עבור מגוון יישומים, החל מבקרים מוטמעים קטנים ועד תשתיות ענן גדולות.