Discproducer PP-100NII
Discproducer PP-100NII

הפקת תקליטור בדרך פשוטה

 • הפקת BD/DVD/CD
 • עיצוב קומפקטי
 • יכולת רשת מלאה
Discproducer PP-50II
Discproducer PP-50II

הפקת דיסקים באיכות גבוהה

 • כונני BD/DVD/CD מדויקים
 • פלט בנפח גבוה
 • שמירה מאובטחת בארכיון
Discproducer PP-100III
Discproducer PP-100III

הפקת דיסקים בנפח גבוה

 • כונני BD/DVD/CD מדויקים
 • פלט בנפח גבוה במיוחד
 • שמירה מאובטחת בארכיון
Epson Discproducer™ PP-100N (SATA)
Epson Discproducer™ PP-100N (SATA)

 • כולל לוח מחשב ודיסק קשיח
 • מאחסן עד 120 משימות במערכת הפנימית
 • יכול לקבל עד 5 משימות בו-זמנית
 • מהימנות יוצאת מהכלל
Epson Discproducer™ PP-100AP
Epson Discproducer™ PP-100AP

 • מדפיס עד 95 דיסקים בשעה
 • עלות נמוכה בעבור כל מדיה מודפסת
 • מהימנות יוצאת מהכלל