מוצרים מעניינים נוספים בסדרה

מפרטים טכניים

התכונות והמפרטים של המוצר כפופים לשינוי ללא הודעה מוקדמת

כללי

משקל
0,1 ק"ג

אביזרים

סרטים

הורדת פרטים נוספים

  • Epson M-180: 57.5mm, 5V גיליון נתונים / פרוספקט הורדת PDF