Epson M-U110II: 76mm, 24V, Mark sensor position paper exit; Right, PES

SKU: C41D372521

מצטערים. מוצר זה אינו זמין יותר. נא לראות למטה פרטים על המשך התמיכה.

Epson M-U110II: 76mm, 24V, Mark sensor position paper exit; Right, PES
מפרטים טכניים

מפרטים טכניים

התכונות והמפרטים של המוצר כפופים לשינוי ללא הודעה מוקדמת
כללי
משקל
0,47 ק"ג
אביזרים

אביזרים

סרטים

מוצר