SKU: C13T18024012
סקירה

סקירה

ערכת הדיו החדשה של Epson, הכוללת ארבעה צבעים, מאפשרת הדפסה של מסמכי טקסט ברורים וחדים ותמונות פוטו מבריקות, באיכות מעבדה. אידיאלית להדפסה אמינה במחיר משתלם.

מוצרים אחרים בסדרה

175 דפים שחור 5.2 מ"ל
C13T18014012
STANDARD
180 דפים ציאן 3.3 מ"ל
C13T18024012
STANDARD
180 דפים מג'נטה 3.3 מ"ל
C13T18034012
STANDARD
180 דפים צהוב 3.3 מ"ל
C13T18044012
STANDARD
175 דפים שחור
180 דפים צבע 15.1 מ"ל
C13T18064012
STANDARD
470 דפים שחור 11.5 מ"ל
C13T18114012
XL
450 דפים ציאן 6.6 מ"ל
C13T18124012
XL
450 דפים מג'נטה 6.6 מ"ל
C13T18134012
XL
450 דפים צהוב 6.6 מ"ל
C13T18144012
XL
450 דפים צבע
470 דפים שחור 31.3 מ"ל
C13T18164012
XL

יחידות ראשיות תואמות

הדגמים שלמטה תואמים לאחד או יותר מהפריטים במגוון זה. לקבלת מידע נוסף, נא לבקר בקישור שלמטה או לעיין במדריך המוצר שלך.