SKU: C13T16334012
דגמי הסדרה

מוצרים אחרים בסדרה

מוצר
תפוקה
תפוקה:
175 דפים שחור
5.4 מ"ל
תפוקה:
165 דפים ציאן
3.1 מ"ל
תפוקה:
165 דפים מג'נטה
3.1 מ"ל
תפוקה:
165 דפים צהוב
3.1 מ"ל
תפוקה:
165 דפים צבע 175 דפים שחור
14.7 מ"ל
תפוקה:
500 דפים שחור
12.9 מ"ל
תפוקה:
450 דפים ציאן
6.5 מ"ל
תפוקה:
450 דפים מג'נטה
6.5 מ"ל
תפוקה:
450 דפים צהוב
6.5 מ"ל
תפוקה:
450 דפים צבע 500 דפים שחור
32.4 מ"ל
תאימות

יחידות ראשיות תואמות

הדגמים שלמטה תואמים לאחד או יותר מהפריטים במגוון זה. לקבלת מידע נוסף, נא לבקר בקישור שלמטה או לעיין במדריך המוצר שלך.