27 Alarm Clock DURABrite Ultra Single Magenta Ink

SKU: C13T27034012
27 Alarm Clock DURABrite Ultra Single Magenta Ink
דגמי הסדרה

מוצרים אחרים בסדרה

מוצר
תפוקה
תפוקה:
350 דפים שחור
6.2 מ"ל
תפוקה:
300 דפים ציאן
3.6 מ"ל
תפוקה:
300 דפים מג'נטה
3.6 מ"ל
תפוקה:
300 דפים צהוב
3.6 מ"ל
תפוקה:
300 דפים צבע
10.8 מ"ל
תפוקה:
1,100 דפים שחור
17.7 מ"ל
תפוקה:
1,100 דפים ציאן
10.4 מ"ל
תפוקה:
1,100 דפים מג'נטה
10.4 מ"ל
תפוקה:
1,100 דפים צהוב
10.4 מ"ל
תפוקה:
1,100 דפים צבע
31.2 מ"ל
תפוקה:
2,200 דפים שחור
34.1 מ"ל
תאימות

יחידות ראשיות תואמות

הדגמים שלמטה תואמים לאחד או יותר מהפריטים במגוון זה. לקבלת מידע נוסף, נא לבקר בקישור שלמטה או לעיין במדריך המוצר שלך.