29 Strawberry Claria Home Single Magenta Ink

ערכת הדיו החדשה של Epson, הכוללת ארבעה צבעים, מאפשרת הדפסה של מסמכי טקסט ברורים וחדים ותמונות פוטו מבריקות, באיכות מעבדה. אידיאלית להדפסה אמינה במחיר משתלם.
מיועדת למשימות הדפסה שגרתיות
SKU: C13T29834012
29 Strawberry Claria Home Single Magenta Ink
סקירה

סקירה

ערכת הדיו החדשה של Epson, הכוללת ארבעה צבעים, מאפשרת הדפסה של מסמכי טקסט ברורים וחדים ותמונות פוטו מבריקות, באיכות מעבדה. אידיאלית להדפסה אמינה במחיר משתלם.

דגמי הסדרה

מוצרים אחרים בסדרה

מוצר
תפוקה
תפוקה:
175 דפים שחור
5.3 מ"ל
תפוקה:
180 דפים ציאן
3.2 מ"ל
תפוקה:
180 דפים מג'נטה
3.2 מ"ל
תפוקה:
180 דפים צהוב
3.2 מ"ל
תפוקה:
175 דפים שחור 180 דפים צבע
14.9 מ"ל
תפוקה:
470 דפים שחור
11.3 מ"ל
תפוקה:
450 דפים ציאן
6.4 מ"ל
תפוקה:
450 דפים מג'נטה
6.4 מ"ל
תפוקה:
450 דפים צהוב
6.4 מ"ל
תפוקה:
450 דפים צבע 470 דפים שחור
30.5 מ"ל
תאימות

יחידות ראשיות תואמות

הדגמים שלמטה תואמים לאחד או יותר מהפריטים במגוון זה. לקבלת מידע נוסף, נא לבקר בקישור שלמטה או לעיין במדריך המוצר שלך.