SKU: C13T29944012
סקירה

סקירה

ערכת הדיו החדשה של Epson, הכוללת ארבעה צבעים, מאפשרת הדפסה של מסמכי טקסט ברורים וחדים ותמונות פוטו מבריקות, באיכות מעבדה. אידיאלית להדפסה אמינה במחיר משתלם.

מוצרים אחרים בסדרה

175 דפים שחור 5.3 מ"ל
C13T29814012
STANDARD
180 דפים ציאן 3.2 מ"ל
C13T29824012
STANDARD
180 דפים מג'נטה 3.2 מ"ל
C13T29834012
STANDARD
180 דפים צהוב 3.2 מ"ל
C13T29844012
STANDARD
175 דפים שחור
180 דפים צבע 14.9 מ"ל
C13T29864012
STANDARD
470 דפים שחור 11.3 מ"ל
C13T29914012
XL
450 דפים ציאן 6.4 מ"ל
C13T29924012
XL
450 דפים מג'נטה 6.4 מ"ל
C13T29934012
XL
450 דפים צהוב 6.4 מ"ל
C13T29944012
XL
450 דפים צבע
470 דפים שחור 30.5 מ"ל
C13T29964012
XL

יחידות ראשיות תואמות

הדגמים שלמטה תואמים לאחד או יותר מהפריטים במגוון זה. לקבלת מידע נוסף, נא לבקר בקישור שלמטה או לעיין במדריך המוצר שלך.