Ink Cartridge SC Cyan 3.5k

SKU: C13T616200
Ink Cartridge SC Cyan 3.5k
דגמי הסדרה

מוצרים אחרים בסדרה

מוצר
תפוקה
תפוקה:
3,000 דפים שחור
76 מ"ל
תפוקה:
3,500 דפים ציאן
53 מ"ל
תפוקה:
3,500 דפים מג'נטה
53 מ"ל
תפוקה:
8,000 דפים שחור
198 מ"ל
תפוקה:
3,500 דפים צהוב
53 מ"ל
תפוקה:
4,000 דפים שחור
100 מ"ל
תפוקה:
7,000 דפים ציאן
100 מ"ל
תפוקה:
7,000 דפים מג'נטה
100 מ"ל
תפוקה:
7,000 דפים צהוב
100 מ"ל
תאימות

יחידות ראשיות תואמות

הדגמים שלמטה תואמים לאחד או יותר מהפריטים במגוון זה. לקבלת מידע נוסף, נא לבקר בקישור שלמטה או לעיין במדריך המוצר שלך.