Ink Cartridge XL Yellow 2k

SKU: C13T70244010
Ink Cartridge XL Yellow 2k
דגמי הסדרה

מוצרים אחרים בסדרה

מוצר
תפוקה
תפוקה:
2,400 דפים שחור
45.2 מ"ל
תפוקה:
2,000 דפים ציאן
21.3 מ"ל
תפוקה:
2,000 דפים מג'נטה
21.3 מ"ל
תפוקה:
2,000 דפים צהוב
21.3 מ"ל
תאימות

יחידות ראשיות תואמות

הדגמים שלמטה תואמים לאחד או יותר מהפריטים במגוון זה. לקבלת מידע נוסף, נא לבקר בקישור שלמטה או לעיין במדריך המוצר שלך.