SKU: C13T908440

מוצרים אחרים בסדרה

4,000 דפים ציאן 39 מ"ל
C13T908240
XL
5,000 דפים שחור 100 מ"ל
C13T908140
XL
4,000 דפים מג'נטה 39 מ"ל
C13T908340
XL
4,000 דפים צהוב 39 מ"ל
C13T908440
XL
10,000 דפים שחור 202 מ"ל
C13T907140
XXL
7,000 דפים מג'נטה 69 מ"ל
C13T907340
XXL
7,000 דפים ציאן 69 מ"ל
C13T907240
XXL
7,000 דפים צהוב 69 מ"ל
C13T907440
XXL
10,000 דפים שחור 202 מ"ל
C13T90714N
XXL
7,000 דפים ציאן 69 מ"ל
C13T90724N
XXL
5,000 דפים שחור 100 מ"ל
C13T90814N
XL
4,000 דפים מג'נטה 39 מ"ל
C13T90834N
XL
4,000 דפים ציאן 39 מ"ל
C13T90824N
XL
4,000 דפים צהוב 39 מ"ל
C13T90844N
XL

יחידות ראשיות תואמות

הדגמים שלמטה תואמים לאחד או יותר מהפריטים במגוון זה. לקבלת מידע נוסף, נא לבקר בקישור שלמטה או לעיין במדריך המוצר שלך.