SKU: C13T70134010

מוצרים אחרים בסדרה

3,400 דפים שחור 63.2 מ"ל
C13T70114010
XXL
3,400 דפים ציאן 34.2 מ"ל
C13T70124010
XXL
3,400 דפים מג'נטה 34.2 מ"ל
C13T70134010
XXL
3,400 דפים צהוב 34.2 מ"ל
C13T70144010
XXL

יחידות ראשיות תואמות

הדגמים שלמטה תואמים לאחד או יותר מהפריטים במגוון זה. לקבלת מידע נוסף, נא לבקר בקישור שלמטה או לעיין במדריך המוצר שלך.