SKU: C13T70144010
דגמי הסדרה

מוצרים אחרים בסדרה

מוצר
תפוקה
תפוקה:
3,400 דפים שחור
63.2 מ"ל
תפוקה:
3,400 דפים ציאן
34.2 מ"ל
תפוקה:
3,400 דפים מג'נטה
34.2 מ"ל
תפוקה:
3,400 דפים צהוב
34.2 מ"ל
תאימות

יחידות ראשיות תואמות

הדגמים שלמטה תואמים לאחד או יותר מהפריטים במגוון זה. לקבלת מידע נוסף, נא לבקר בקישור שלמטה או לעיין במדריך המוצר שלך.