Multipack 4-colours 26 Claria Premium Ink

דיו Claria Premium מפיק מסמכי טקסט חדים וברורים ו ותמונות מבריקות באיכות מדהימה - פרטים חדים וצבעים עשירים ומציאותיים. האיזון המושלם לבית המודרני.
מיועדת להפקת תדפיסים באיכות יוצאת דופן
SKU: C13T26164010
חיפוש מפיץ
Multipack 4-colours 26 Claria Premium Ink
סקירה

סקירה

דיו Claria Premium מפיק מסמכי טקסט חדים וברורים ו ותמונות מבריקות באיכות מדהימה - פרטים חדים וצבעים עשירים ומציאותיים. האיזון המושלם לבית המודרני.

דגמי הסדרה

מוצרים אחרים בסדרה

מוצר
תפוקה
תפוקה:
220 דפים
300 דפים
19.7 מ"ל
תפוקה:
220 דפים
6.2 מ"ל
תפוקה:
200 תמונות
4.7 מ"ל
תפוקה:
300 דפים
4.5 מ"ל
תפוקה:
300 דפים
4.5 מ"ל
תפוקה:
300 דפים
4.5 מ"ל