Singlepack Cyan 16 DURABrite Ultra Ink

SKU: C13T16224012
חיפוש מפיץ
Singlepack Cyan 16 DURABrite Ultra Ink
דגמי הסדרה

מוצרים אחרים בסדרה

מוצר
תפוקה
תפוקה:
175 דפים
5.4 מ"ל
תפוקה:
165 דפים
3.1 מ"ל
תפוקה:
165 דפים
3.1 מ"ל
תפוקה:
165 דפים
3.1 מ"ל
תפוקה:
165 דפים
175 דפים
14.7 מ"ל
תאימות

יחידות ראשיות תואמות

הדגמים שלמטה תואמים לאחד או יותר מהפריטים במגוון זה. לקבלת מידע נוסף, נא לבקר בקישור שלמטה או לעיין במדריך המוצר שלך.