SKU: C13T79034010

מוצרים אחרים בסדרה

800 דפים ציאן 6.5 מ"ל
C13T79124010
L
900 דפים שחור 14.4 מ"ל
C13T79114010
L
800 דפים מג'נטה 6.5 מ"ל
C13T79134010
L
800 דפים צהוב 6.5 מ"ל
C13T79144010
L
2,600 דפים שחור 41.8 מ"ל
C13T79014010
XL
2,000 דפים ציאן 17.1 מ"ל
C13T79024010
XL
2,000 דפים מג'נטה 17.1 מ"ל
C13T79034010
XL
2,000 דפים צהוב 17.1 מ"ל
C13T79044010
XL

יחידות ראשיות תואמות

הדגמים שלמטה תואמים לאחד או יותר מהפריטים במגוון זה. לקבלת מידע נוסף, נא לבקר בקישור שלמטה או לעיין במדריך המוצר שלך.