Singlepack Yellow 79XL DURABrite Ultra Ink

SKU: C13T79044010
Singlepack Yellow 79XL DURABrite Ultra Ink
דגמי הסדרה

מוצרים אחרים בסדרה

מוצר
תפוקה
תפוקה:
800 דפים ציאן
6.5 מ"ל
תפוקה:
900 דפים שחור
14.4 מ"ל
תפוקה:
800 דפים מג'נטה
6.5 מ"ל
תפוקה:
800 דפים צהוב
6.5 מ"ל
תפוקה:
2,600 דפים שחור
41.8 מ"ל
תפוקה:
2,000 דפים ציאן
17.1 מ"ל
תפוקה:
2,000 דפים מג'נטה
17.1 מ"ל
תפוקה:
2,000 דפים צהוב
17.1 מ"ל
תאימות

יחידות ראשיות תואמות

הדגמים שלמטה תואמים לאחד או יותר מהפריטים במגוון זה. לקבלת מידע נוסף, נא לבקר בקישור שלמטה או לעיין במדריך המוצר שלך.