SKU: C13T13024012
דגמי הסדרה

מוצרים אחרים בסדרה

מוצר
תפוקה
תפוקה:
10.1 מ"ל
תפוקה:
25.4 מ"ל
תפוקה:
10.1 מ"ל
תפוקה:
10.1 מ"ל
תפוקה:
30.3 מ"ל
תאימות

יחידות ראשיות תואמות

הדגמים שלמטה תואמים לאחד או יותר מהפריטים במגוון זה. לקבלת מידע נוסף, נא לבקר בקישור שלמטה או לעיין במדריך המוצר שלך.