T6642 Cyan ink bottle 70ml

SKU: C13T66424A
חיפוש מפיץ
T6642 Cyan ink bottle 70ml
דגמי הסדרה

מוצרים אחרים בסדרה

מוצר
תפוקה
תפוקה:
70 מ"ל
תפוקה:
70 מ"ל
תפוקה:
70 מ"ל
תפוקה:
70 מ"ל
תפוקה:
280 מ"ל
תאימות

יחידות ראשיות תואמות

הדגמים שלמטה תואמים לאחד או יותר מהפריטים במגוון זה. לקבלת מידע נוסף, נא לבקר בקישור שלמטה או לעיין במדריך המוצר שלך.