SKU: C13S041385
סקירה

סקירה

בנוסף מתאים הנייר גם כחלופה במחיר נמוך יותר להדפסים ברזולוציה גבוהה לדיו צבעוני ולדיו פיגמנטי. הייבוש המיידי של הדיו מקל על העיבוד. בנוסף קל לצפותו לגימור מבריק, המגן על התמונה בפני עומס של אור ולחות.כמו כל המדיות החדישות של אפסון, מיוצר גם נייר זה במטרה לאפשר את הרזולוציה הגבוהה ביותר, ואת צפיפות הצבע המירבית. מנהלי התקן של אפסון מחשבים את כמות הדיו האופטימלית להפרשה על הנייר על פי סוג הנייר שבשימוש. כמו תמיד, מבטיחים המתכלים של אפסון איכות. אפסון איכות.כאשר הנייר Doubleweight Matte מודבק על זכוכית אקרילית בעזרת שיטת Diasec™, הוא זוכה ברשיון Digigraphie של אפסון.

מוצרים אחרים בסדרה

הורדת פרטים נוספים

יחידות ראשיות תואמות

הדגמים שלמטה תואמים לאחד או יותר מהפריטים במגוון זה. לקבלת מידע נוסף, נא לבקר בקישור שלמטה או לעיין במדריך המוצר שלך.