Matte Paper Heavy Weight, DIN A3+, 167g/m2, 50 Sheets

נייר אפסון Heavvyweight Matte הוא המדיה הטובה ביותר לייצור הדפסים באיכות גבוהה של צילומים למי שמבקש נייר מאט. היישומים כוללים פרסומות, עיצובים גרפיים, רישומים מבית המשפט, אייריסים, כרזות ופוסטרים לתנאי פנים. נייר זה מהווה חלופה לא יקרה למקרים שבהם אין צורך בתמונות עם צבעים חדים במיוחד. קל לצפות אותו, וכך ניתן להגביר את ההגנה בפני אור ולחות.כמו כל המדיות החדישות של אפסון, מיוצר גם נייר זה במטרה לאפשר את הרזולוציה הגבוהה ביותר, ואת צפיפות הצבע המירבית. מנהלי התקן של אפסון מחשבים את כמות הדיו האופטימלית להפרשה על הנייר על פי סוג הנייר שבשימוש. כמו תמיד, מבטיחים המתכלים של אפסון איכות. אפסון איכות.
SKU: C13S041264
Matte Paper Heavy Weight, DIN A3+, 167g/m2, 50 Sheets
דגמי הסדרה

מוצרים אחרים בסדרה

מוצר
תאימות

יחידות ראשיות תואמות

הדגמים שלמטה תואמים לאחד או יותר מהפריטים במגוון זה. לקבלת מידע נוסף, נא לבקר בקישור שלמטה או לעיין במדריך המוצר שלך.