Photo Quality Ink Jet Paper, DIN A3, 102g/m2, 100 Sheets

קרטון לבן, מט, מצופה, להזרקת דיו, אידיאלי להדפסה של תעודות והצהרות.
SKU: C13S041068
Photo Quality Ink Jet Paper, DIN A3, 102g/m2, 100 Sheets
דגמי הסדרה

מוצרים אחרים בסדרה

מוצר
תאימות

יחידות ראשיות תואמות

הדגמים שלמטה תואמים לאחד או יותר מהפריטים במגוון זה. לקבלת מידע נוסף, נא לבקר בקישור שלמטה או לעיין במדריך המוצר שלך.