Premium Semimatte Photo Paper Roll, 24" x 30,5 m, 260g/m2

מדיה נייר מצופה בשרף עם הדפסי צילום אמיתיים על גבי גימור חצי מט (ברק מט). לנייר זה יש תחום צבע רחב ביותר לרפקודוקציה בצבעים מלאת חיים עם גימור צילומי בעל אורך החיים, בעובי 254 מיקרון. ייבוש מיידי.
SKU: C13S042150
Premium Semimatte Photo Paper Roll, 24" x 30,5 m, 260g/m2
סקירה

סקירה

נייר צילום Premium Semimatte של אפסון במשקל 260 גר'/מ"ר מאפשר לצלמים וגרפיקאים מקצועיים אופציה נוספת לנייר צילום מצופה שרף. כעת ניתן להדפיס תמונות רוויות ביותר עם רזולוציה גבוהה על גבי מדיה עם גימור חצי-מט עדין ואלגנטי. הסנוור מוקטן משמעותית, ואיכות הפרזנטציה משופרת. עובי של 254 מיקרון ותחום צבעים רחב ביותר הופכים נייר זה למועדף על מקצוענים בעלי דרישות גבוהות. הייבוש המהיר והעדר הגליות מבטיחים שימוש, עיבוד ותצוגת המוצר הסופי ללא כל מאמץ. הנייר מפיק צבעים רוויים עם כיסוי מקסימלי ו-D-Max גבוה, המעניקים חזות של צילום אמיתי. צילום אמיתי.כמו כל סוגי המדיה החדישים של אפסון מיוצר נייר זה במטרה לאפשר את הרזולוציה הגבוהה ביותר, ואת עומק הצבע המירבי. כרגיל אפסון מבטיחה איכות של אפסון.

דגמי הסדרה

מוצרים אחרים בסדרה

מוצר
תאימות

יחידות ראשיות תואמות

הדגמים שלמטה תואמים לאחד או יותר מהפריטים במגוון זה. לקבלת מידע נוסף, נא לבקר בקישור שלמטה או לעיין במדריך המוצר שלך.