SKU: C13S041855
סקירה

סקירה

נייר במחיר נוח, לשימושים שונים, הפתרון הטוב ביותר להדפסה לא יקרה באיכות גבוהה על המדפסות לפורמטים גדולים של סדרת Stylus Pro של אפסון. כולל, למשל, פרסומות, ברושורים, עיצובים גרפיים מקצועיים, שילוט חדרים, אייריסם, כרזות ופוסטרים.בנוסף מתאים הנייר גם כחלופה במחיר נמוך יותר להדפסים ברזולוציה גבוהה, הן לדיו צבע ולדיו פיגמנטי. הייבוש המיידי של הדיו מקל על העיבוד. בנוסף קל לצפותו לגימור מבריק, המגן על התמונה בפני עומס של אור ולחות.כמו כל סוגי המדיה החדישים של אפסון מיוצר נייר זה במטרה לאפשר את הרזולוציה הגבוהה ביותר, ואת ריווי הצבע המירבי. מנהלי התקן של אפסון מחשבים את כמות הדיו האופטימלית להפרשה על הנייר על פי סוג הנייר שבשימוש. כמו תמיד, מבטיחים המתכלים של אפסון איכות. אפסון איכות.נייר זה אושר ל-Digigraphie, ונבדק על ידי מעבדות חיצוניות, כדי להבטיח את יציבות ההדפסים לאורך זמן. את הרשימה המלאה של כל הניירות המאושרים ל-Digigraphie ניתן למצוא באת www.digigraphie.com.