SKU: C13S041702
סקירה

סקירה

Somerset היתה תמיד הבחירה הראשונה של אמנים וגרפיקאים רציניים. מאז המאה ה-18, ימי הייצור הידני של נייר, הוא נהנה ממוניטין של איכות, ומוניטין אלה רק גדלו במשך השנים. כעת מציעה אפסון את סוג הנייר המכובד והעתיק הזה עם גימור להזרקת דיו. הוא יספק גם את דרישות האיכות של הגרפיקאים בעלי הדרישות הגבוהות ביותר. הגרפיקאים בעלי הדרישות הגבוהות ביותר.<br /><br />Somerset Velvet של אפסון הינו נייר כותנה 100% ללא חומצה, המספק הדפסים עם אורך חיים, ובתנאי שייעשה בו שימוש יחד עם סוגי הדיו שלנו Archival Ink או UltraChrome Ink.<br /><br />כמו כל סוגי המדיה החדישים של אפסון מיוצר נייר זה במטרה לאפשר את הרזולוציה הגבוהה ביותר, ואת עומק הצבע המירבי. מנהלי התקן של אפסון מחשבים את כמות הדיו האופטימלית להפרשה על הנייר על פי סוג הנייר שבשימוש. כמו תמיד, מבטיחים המתכלים של אפסון איכות. אמת מחשבים את כמות הדיו האופטימלית להפרשה על הנייר, על פי סוג הנייר שבשימוש. כמו תמיד, מבטיחים המתכלים של אפסון איכות.