תנאי השימוש

תנאי השימוש

הודעה לגבי השימוש

אתר זה מנוהל ומתוחזק על-ידי Seiko Epson Corporation. השימוש באתר כפוף לתנאים המתוארים להלן.

נא קראו והבינו את תנאי השימוש לפני שתמשיכו.

תנאי השימוש

האתר, וכמו כן הזכויות לחומר הנכלל כאן והשימוש בו, כפופים להגנה בהתאם לחוק היפני.

מידע לגבי זכויות יוצרים

זכויות היוצרים לחומרים שמסופקים באתר זה שייכות ל- Seiko Epson Corporation או לצד שלישי אחר. אסור להעתיק, לשנות, להפיץ, לפרסם, להוריד, להעלות, או לשדר כל דבר מהחומרים הכלולים כאן, בין אם במלואם, מקצתם או חלקם, בכל צורה או בכל דרך, ללא קבלת אישור מראש ובכתב מאת Seiko Epson Corporation או מהבעלים של זכויות היוצרים.

סימנים מסחריים

סימנים מסחריים, סימני שירות וסימני לוגו המשמשים והמוצגים באתר זה הם הסימנים המסחריים הרשומים או סימנים מסחריים לא רשומים של Seiko Epson Corporation או של צד שלישי.

אין להשתמש בשם "Seiko Epson Corporation" ובלוגו EPSON בכל דרך שהיא, כולל ללא הגבלה, פרסום הקשור להפצה של חומרים באתר זה, ללא קבלת אישור מראש ובכתב מאת Seiko Epson Corporation.

כתב ויתור לגבי אחריות והגבלת חברות

Seiko Epson Corporation אינה נותנת כל אחריות מכל סוג שהוא לגבי הדיוק או השלמות של תוכן, חומרים או מידע כלשהם, לרבות תוכנה, מסמכים או שאלות נפוצות באתר. בשום מקרה Seiko Epson Corporation לא תקבל אחריות כלשהי לשגיאות במידע הנמצא באתר זה. Seiko Epson Corporation לא תהיה אחראית לנזקים או אובדנים כלשהם שיגרמו לך כתוצאה משימוש במידע או בחומרים באתר זה. כל החומרים והמידע באתר זה כפופים לשינויים ללא הודעה.

שידור או פרסום חומרים

אף אחד מהתכנים (חומרים, מידע או רעיונות) שאתה שולח או מפרסם באתר זה אינו נחשב כחסוי או קנייני. ניתן להפיץ או להשתמש לכל מטרה בכל תוכן שתשלח או תפרסם, כולל, אך לא מוגבל, לפיתוח מוצרים, ייצור, או שיווק.

פרסום באתר זה שליחה אליו או ממנו של חומר כלשהו שהוא לא חוקי, מאיים, מוצא דיבה, משמיץ, גס, תפל, מזיק, פורנוגרפי, מסית, מנאץ, או שבאופן אחר עלול ליצור פוטנציאל לחבות אזרחית או פלילית במסגרת החוק אסור בהחלט.

אסור לך לפרסם הודעות לא אמיתיות או הודעות מטעות לגבי הקשרים שלך עם Seiko Epson Corporation. אסור לך לפרסם מידע שגוי לגבי המוצרים או השירותים של Seiko Epson Corporation.

שינוי בתנאי השימוש

Seiko Epson Corporation שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי השימוש באתר זה ללא הודעה מוקדמת, על-ידי עדכון התוכן של אתר זה. נא בקר בדף זה מפעם לפעם כדי לבדוק את תנאי השימוש המעודכנים עבור אתר זה.

הגנת הפרטיות

Seiko Epson Corporation מחויבת להגן על פרטיותך. אם, נתחיל באתר זה, שירות המבקש ממך להזין מידע אישי, Seiko Epson תפרסם תנאים להגנת הפרטיות.

הצבה של קבצי Cookie

אתר זה יציב "קבצי cookie' (קוד ייחודי המזהה את המחשב שלך באתר שלנו) במחשב שלך בעת שתבקר באתר זה. קובץ cookie זה ישמש רק כדי לנתב אותך בביקוריך הבאים לאתר בשפה המקומית המתאימה והוא אינו כולל מידע מזהה כלשהו אישי או אינדיבידואלי.

קישורים לאתר זה

אם ברצונך ליצור קישור לאתר האינטרנט של Seiko Epson Corporation, קרא ופעל בהתאם לתנאים ב"הודעה לגבי קישורים לאתר זה".

לנוחותך, אתר זה מספק קישורים לאתרי האינטרנט של Seiko Epson Corporation במדינות אחרות, וכן גם לאתרי אינטרנט שאינם מסונפים. Seiko Epson Corporation לא אחראית למידע המתפרסם באתר אינטרנט כלשהו שאליו יצרת קישור מאתר זה. אתה נושא בכל האחריות לביקור באתרים אחרים המקושרים מתוך אתרי האינטרנט של Seiko Epson Corporation.

הודעה לגבי קישורים לאתר זה:

באפשרותך ליצור קישורים לאובייקטים המתפרסמים באתר זה, אולם אינך יכול להעתיק אותם. אינך רשאי להציב סביבת דפדפן או גבול סביב לאובייקטים המתפרסמים באתר זה. בשום מקרה Seiko Epson Corporation לא תישא באחריות או בחבות כלשהי במקרה של בעיות הנובעות בקישורים כתוצאה מהעברה, מחיקה, או שינויים אחרים בדף הספרייה. לא תינתן כל הודעה לגבי המחיקה או ההעברה של דפים או לגבי העברה או שינוי של ספריות.

נוכחותו של קישור אינה מרמזת על המלצה של Seiko Epson Corporation על אתר זה או על מוצר כלשהו באתר זה.