אפסון משיקה את ה- TM-C3400– מדפסת הזרקת דיו צבעונית ייעודית

לתוויות וצמידי נייר – על פי דרישה - העמידים לזמן רב

אפסון משיקה את ה- TM-C3400– מדפסת הזרקת דיו צבעונית ייעודית

 Epsonמכריזה על TM-C3400, מדפסת תוויות וצמידי נייר צבעוניים (האידיאליים למוסדות דוגמת בתי חולים ומתקנים מאובטחים). המדפסת פותחה כתגובה למשוב מהלקוחות, והדגם החדש מציע מצב הדפסה חסכוני, יכולת שליטה במדפסת  ותוכנהבסיסית להדפסת תוויות. המדפסת מספקת  תוצאות עמידות לזמן רב על מגוון רחב של מדיות ברוחב 30עד 11מ"מ.

אחד היתרונות הבולטים של ה- TM-C3400הוא בעובדה שהיא מדפיסה בצבע: כך, היא מסייעת בשיפור הזיהוי של עונד צמידינייר שהודפסו באמצעותה  וכך במקרה של הדפסת תוויות לתרופות בתחום הבריאות. המדפסת אף חוסכת  כסף בכך שהיא מדפיסה לפי דרישה, ומבטלת את הצורך בהדפסה מוקדמת של תוויות, היוצרת עלויות של ניהול מלאי ופסולת.

 "כמדפסת הזרקת דיו, ל-TM-C3400מספריתרונות על פני מדפסות העברה תרמיות”, אומר עמי שחר, מנהל תחום מדפסות באפסון ישראל. "המשתמשים מפיקים תועלת מתדפיסים עמידים לזמן רב על מבחר רחב של מדיות, כגון נייר וחומרים סינתטיים בציפוי מט או מבריק. הדבר אפשרי הודות לדיו הפיגמנטי DURABrite Ultraשל Epson, אשר עמיד בפני מריחה, דהייה ורוב הנוזלים. יתרון נוסף של טכנולוגיית הזרקת הדיו הוא אבטחה:TM-C3400לא משתמשת בסרטי העברה תרמיים, שנושאים הטבעות של מידע רגיש ושיש להשליכם בזהירות."

TM-C3400אידיאלית לסביבות עבודה תובעניות, הודות למהירות הדפסה של 92מ"מ לשנייה וחותך אוטומטי משולב. טכנולוגיית הבדיקה האוטומטית של פתחי הזרקת הדיו של Epson, ‏AID, המאתרת סתימות בפתחי ההזרקה או פיקסלים מתים בברקודים, מונעת הדפסות שגויות.

השליטה ב-TM-C3400מתבצעת מחלקה הקדמי, והדבר מקל על השימוש בה ומאפשר התקנה מתחת לשולחן כדי לחסוך מקום. שילוב המדפסת קל הודות לשליטה ולתכנות ישירים מתוך היישומים. להתחלת עבודה מהירה, ה-TM-C3400זמינה גם בגרסה הכוללת תוכנת עיצוב בסיסית של תוויות.

TM-C3400זמינה מיידית ומחירה עומד על כ-4600ש"ח.

תכונות

הדפסתתוויות, כרטיסים וצמידי נייר מותאמים אישית לפי דרישה

מצב הדפסה חסכוני להדפסה בכמויות קטנות

תאימותלמדיות בגימורים מט ומבריק ברוחב 30עד 112מ"מ

תדפיסים העמידים בפני מריחה, דהייה, ורוב סוגי הנוזלים

מהירות הדפסה: עד 92מ"מ לשנייה

טכנולוגיה לבדיקה אוטומטיתשל פתחי הזרקת הדיו (AID)

שליטה מהחלק הקדמי

אפשרות לשליטה במדפסת ולתכנותה שלה ישירות מהיישומים

זמינה בגרסה עם תוכנת עיצוב בסיסית להדפסת תווית

אודותאפסוןישראל

אפסוןישראלהוקמהבשנת1999, כחלקמאפסוןאירופה. החברהמתמחהבפיתוח, ייצורומכירהשלמוצריהדפסה, סריקהוהקרנה. לאפסוןישראלמרכזתמיכהטלפוניואינטרנטיומערךשירותלקוחותייחודילאפסון, עדלביתהלקוח. מנכ"להחברה: אורןפליישר. אתרהבית: www.epson.co.il.

 אודותאפסון

אפסוןהיאמובילהעולמיתבהדמיהובחדשנות, המקדישהאתעצמהלהגשמתהחזוןשללקוחותיהבאמצעותהטכנולוגיותהקומפקטיות, החסכוניותוהמדויקותומבחרהמוצריםשלה, החלממדפסותומקרניםלביתולמשרד, וכלהבהתקניםאלקטרונייםובהתקניגבישים. החברהמונהגתעלידיSeiko Epson Corporationשבסיסהביפןומעסיקהכ- 78,000עובדיםב- 99חברותברחביהעולם. החברהגאהבתרומתהההולכתוגדלהלאיכותהסביבהולקהילותשהיאפועלתבהן. http://global.epson.com/

אודותאפסוןאירופה

Epson Europe B.V., הממוקמתבאמסטרדם, היאהמטההאזורישלהקבוצהבאירופה, במזרחהתיכון, ברוסיהובאפריקה.Epson Europeמעסיקה2,400עובדים.   http://www.epson-europe.com

Environmental Vision 2050  

http://eco.epson.com/

למידענוסף:

ענברעיני

מנהלתשיווקאפסוןישראל

inbar.einy@epson.eu

טל:03-5751833

נחוםדוניצה/דורוןברקת

דוניצהתקשורת

donitza@donitza.co.il

טל: 03-5167336