Epson נכללת ברשימה A היוקרתית במסגרת פרויקט גילוי הפחמן – CDP‏ (Carbon Disclosure Project) להתמודדות עם שינוי האקלים והגנה על אבטחת המים

החברה זוכה להערכה רבה על פעולותיה הסביבתיות ועל השקיפות שבה זו נוקטת

Epson נכללת ברשימה A היוקרתית במסגרת פרויקט גילוי הפחמן – CDP‏ (Carbon Disclosure Project) להתמודדות עם שינוי האקלים והגנה על אבטחת המים

Epson נכללת ברשימה A היוקרתית במסגרת פרויקט גילוי הפחמן – CDP‏ (Carbon Disclosure Project) להתמודדות עם שינוי האקלים והגנה על אבטחת המים

Epson נכללת ברשימה A היוקרתית במסגרת פרויקט גילוי הפחמן – CDP‏ (Carbon Disclosure Project) להתמודדות עם שינוי האקלים והגנה על אבטחת המים

- החברה זוכה להערכה רבה על פעולותיה הסביבתיות ועל השקיפות שבה זו נוקטת –

 

Epson מוקמה לראשונה ברשימה A היוקרתית לקיימות תאגידית על-ידי CDP (פרויקט גילוי הפחמן), ארגון כלל-עולמי ללא מטרות רווח, בזכות מנהיגותה בהתמודדות עם שינוי האקלים והגנה על אבטחת המים.

CDP הוא ארגון צדקה ללא מטרות רווח שמנהל את מערכת הגילוי הגלובלית עבור משקיעים, חברות, ערים, מדינות ואזורים כדי לסייע להם לנהל ולהבין את השפעותיהם על הסביבה. הכלכלה העולמית רואה ב-CDP את תקן הזהב לדיווח סביבתי, מכיוון שהוא מתפעל את מערך הנתונים המקיף ביותר על פעילות ארגונית ועירונית. ה-CDP משתמש במתודולוגיה מפורטת ובלתי תלויה לצורך הערכת חברות, ומקצה ציון בין A ל-D בהתבסס על היקפו של הגילוי, המודעות לסיכונים סביבתיים וניהולם והדגמתן של שיטות עבודה מומלצות הקשורות למנהיגות סביבתית, כגון קביעת יעדים שאפתניים ומשמעותיים. Epson מבינה באופן מלא את חשיבותן של הפעולות הסביבתיות ושל השקיפות בקבלת ההחלטות הנדרשות על ידי ה-CDP, והיא נוקטת מאמצים מתמשכים להפחתת השפעתה על הסביבה בהתאם למדיניות ארוכת הטווח שלה.

הנינג אולסון, מנהל CSR ב-Epson אירופה, אמר. "זהו אישור משמעותי וחשוב עבור Epson. דיווח ל-CDP מסייע לנו למצוא הזדמנויות חדשות לנקיטת פעולות סביבתיות ואקלימיות הנדרשות על ידי המשקיעים והלקוחות שלנו ברחבי העולם. הכללתה של Epson ברשימת ה-CDP ממצבת אותה כאחת ממספר מצומצם של חברות שהשיגו ציון A כפול, מתוך יותר מ-5,800 עסקים שהוערכו בשנת 2020. ההצטרפות לרשימה יוקרתית זו שולחת מסר חזק ללקוחותינו המחפשים מוצרים ושירותים ידידותיים לסביבה, כמו גם לשותפינו העסקיים ולבעלי העניין."

Epson חותרת להשגת החזון הסביבתי שלה לשנת 2050. החברה ממנפת את הטכנולוגיות היעילות, הקומפקטיות והמדויקות שלה, ובה בעת נוקטת צעדים אגרסיביים להפחתת ההשפעה על הסביבה של מוצריה ושל פעילותה העסקית לאורך כל שרשרת הערך שלה. באוקטובר 2019, החברה אישרה את המלצות כוח המשימה לגילויים פיננסיים הקשורים לאקלים (TCFD) והיא סבורה כי ההכרה בה כנמנית עם רשימה A היא תוצאה של היצמדות לדרישות ה-CDP בכל הנוגע לגילויי TCFD.

סיום

 

הפניות

■ המתודולוגיה והקריטריונים המלאים לכניסה לרשימה A זמינים באתר האינטרנט של CDP בכתובת: https://www.cdp.net/en/companies/companies-scores

■ Epson‏ CSR וסביבה  https://global.epson.com/SR/‎