Alkwin Kollege משתמש בשני מקרני EB-710Ui ליצירת שיעורים דינמיים

"הארגון Alkwin Kollege שמבוסס בהולנד, חיפש פתרונות לשיפור של חוויית הלימודים של התלמידים.

הסרטון הבא מסביר כיצד הם משתמשים בשני מקרנים של EB-710Ui כדי ליצור שיעורים דינמיים ושיתוף פעולה עם התלמידים.‏