Matte Paper Heavy Weight - A4 - 50 Sheets

SKU: C13S041256

פורמט נייר: A4 (210 mm x 297 mm)

משקל הנייר: 167 ג'/מ²

מספר דפים: 50 גיליונות

Matte Paper Heavy Weight - A4 - 50 Sheets

נייר אפסון Heavvyweight Matte הוא המדיה הטובה ביותר לייצור הדפסים באיכות גבוהה של צילומים למי שמבקש נייר מאט. היישומים כוללים פרסומות, עיצובים גרפיים, רישומים מבית המשפט, אייריסים, כרזות ופוסטרים לתנאי פנים. נייר זה מהווה חלופה לא יקרה למקרים שבהם אין צורך בתמונות עם צבעים חדים במיוחד. קל לצפות אותו, וכך ניתן להגביר את ההגנה בפני אור ולחות.כמו כל המדיות החדישות של אפסון, מיוצר גם נייר זה במטרה לאפשר את הרזולוציה הגבוהה ביותר, ואת צפיפות הצבע המירבית. מנהלי התקן של אפסון מחשבים את כמות הדיו האופטימלית להפרשה על הנייר על פי סוג הנייר שבשימוש. כמו תמיד, מבטיחים המתכלים של אפסון איכות. אפסון איכות.