Matte Paper Heavy Weight, DIN A3+, 167g/m², 50 Sheets

SKU: C13S041264

פורמט נייר: A3+‎ (329 mm x 483 mm)

משקל הנייר: 167 ג'/מ²

מספר דפים: 50 גיליונות

Matte Paper Heavy Weight, DIN A3+, 167g/m², 50 Sheets

נייר אפסון Heavvyweight Matte הוא המדיה הטובה ביותר לייצור הדפסים באיכות גבוהה של צילומים למי שמבקש נייר מאט. היישומים כוללים פרסומות, עיצובים גרפיים, רישומים מבית המשפט, אייריסים, כרזות ופוסטרים לתנאי פנים. נייר זה מהווה חלופה לא יקרה למקרים שבהם אין צורך בתמונות עם צבעים חדים במיוחד. קל לצפות אותו, וכך ניתן להגביר את ההגנה בפני אור ולחות.כמו כל המדיות החדישות של אפסון, מיוצר גם נייר זה במטרה לאפשר את הרזולוציה הגבוהה ביותר, ואת צפיפות הצבע המירבית. מנהלי התקן של אפסון מחשבים את כמות הדיו האופטימלית להפרשה על הנייר על פי סוג הנייר שבשימוש. כמו תמיד, מבטיחים המתכלים של אפסון איכות. אפסון איכות.