SKU: C13S045009

משקל הנייר: 205 ג'/מ²

Standard Proofing Paper, 44" x 50m, 205g/m²

נייר Standard Proofing תוכנן כדי למלא אחר דרישות שוק הדפסי האייריס, אשר הולך ועובר לשימוש במדפסות אפסון עם המדיה המתאימה.