Standard Proofing Paper OBA DIN A3+ 100 Sh

הגהה מדויקת בסטנדרט Fogra51

SKU: C13S450190

פורמט נייר: A3+‎ (329 mm x 483 mm)

משקל הנייר: 250 ג'/מ²

מספר דפים: 100 גיליונות

Standard Proofing Paper OBA DIN A3+ 100 Sh

נייר הגהה זה מיועד להשלמת המגוון הקיים של Epson כדי לאפשר לחברות המתמחות בהגהה, למדפיסים ולסוכנויות עיצוב ליצור הגהות בצבע מדויק פעם אחר פעם. הגרסה האחרונה של נייר הגהה סטנדרטי כוללת חומר הבהרה אופטי (OBA - Optical Brightening Agent), המעניק התאמה קרובה יותר ללובן של ניירות ההפקה המשמשים בתעשיית ההדפסה.

חיסכון בזמן ובכסף

נייר זה מספק התאמה טובה למבחר המשמש בהדפסה מסחרית, מפיק הגהות בצבע מדויק ויכול לסייע בהפחת הצורך בהדפסה חוזרת. נייר זה מציע גם השוואת הגהה טובה יותר בעת צפייה בתנאי תאורה חדשים המוגדרים על-ידי ISO:3664 ‏(2009).

הפקת תוצאות עקביות

אנחנו מבינים את חשיבות העקביות ושהצבעים חייבים להיראות מדויקים בלי קשר לסוג ההגהה שנדרש. בין אם אלו הם דפי מגזין, חוברות או קטלוגים, הודות לעקביות ויציבות ארוכת טווח של הצבע, נייר זה מבטיח הגהות מדויקות פעם אחר פעם.

תאימות לסטנדרט Fogra51

נייר הגהה סטנדרטי OBA משחזר את נתוני המאפיינים של Fogra51 ועונה לדרישות היציבות עבור נקודה לבנה ותוצאות ההדפסה. הנייר נושא אישור של FograCert 29774.

נקודה לבנה יציבה

תכנון חכם של המוצר שימש כדי להבטיח נקודה לבנה יציבה, המבטיחה שההגהות נותרות אמיתיות כמו ביום שבו הודפסו. נקודה לבנה של הנייר (M1) L>95, a=1, b= -5 optimised for FOGRA51

עמידה בסטנדרטים החדשים

מוצר זה מיועד לאנשי מקצוע בתחום ההגהה הרוצים לעבור לתנאי ההגהה העדכניים עבור ניירות המכילים OBA, הכוללים סטנדרטים עבור הדפסה (ISO12647-2:2013), תנאי צפייה (ISO3664:2009) ומצב מדידת M1, כפי שמוגדר בסטנדרט ISO13655:2009 ו- Fogra51.