אנחנו מספקים מוצרים ושירותים מותאמים אישית לתחבורה וללוגיסטיקה החל במקרנים וסורקים ועד למדפסות הזרקת דיו, מדפסות סיכות, מדפסות לתוויות, מדפסות קיוסק, מדפסות לכרטיסים ומדפסות ניידות.

פתרונות לתחבורה

תחבורת נוסעים ולוגיסטיקה של מטענים זקוקות לאמינות וליציבות. באמצעות הטכנולוגיה שלנו הפקת התיעוד מהירה וקלה.

טכנולוגיה אמינה מסייעת לכל דבר לפעול בזמן.

תעשיית התחבורה מחייבת תיעוד יעיל כדי לייעל את הפעילות. אנחנו מספקים עמידות כדי לסייע לך להפיק אותו בקלות ולפי דרישה, גם כאשר מקום מהווה שיקול - ובזמנים של עומס רב אנחנו מסייעים לך לקצר תורים.

צ'ק-אין יעיל

קצר תורים בדלפק באמצעות מדפסת כרטיסי העלייה למטוס שלנו. המדפסת מתוכננת לתנאי עבודה קשים, במיוחד בעת טיפול בעומס נוסעים רב, ומפחיתה זמן השבתה. ההדפסה מהירה, פשוטה וחסכונית. בנוסף, תוכל לסמוך על איכות ההדפסה שלנו כדי להפיק כרטיסים מושלמים בכל פעם.

 • תיוג מזוודות

  מטען חסר אינו קביל - אנחנו מספקים מדפסת יציבה להדפסת תגי מטען.

 • מכירות בדרכים

  באמצעות המדפסת האמינה והניידת שלנו, צור תעודות משלוח לאישור מסירה או חשבוניות במהלך נסיעות.

 • ללא צווארי בקבוק

  שמור על נוסעים מרוצים באמצעות קיוסק כרטיסים אמין המקצר צווארי בקבוק ואת התורים שנוצרים כתוצאה מכך.

 • מעקב בדרכים

  הדפס כרטיסים במקום, או תגי זיהוי למעקב אחרי חבילות במחסנים באמצעות מדפסת התוויות הניידת שלנו.

 • מצ'ק-אין ועד לשער העליה למטוס

  רשימות נוסעים חייבות להיות מודפסות בצורה ברורה ובמהירות - אנחנו מסייעים למנוע השבתות ועיכובים.

 • חיסכון כסף בהדפסה

  כיוון שתיעוד ניירת חיוני, תן לנו לקצץ את העלות לדף עד 50%1.

 • הפחתת ההשפעה על הסביבה

  כדי להגביל את המחיר לסביבה של ההדפסות שלך, אנחנו מקצצים עד 80%2 בצריכת האנרגיה.

 • 1) ההשוואה בוצעה עם 10 מדפסות הלייזר הצבעוניות והמוצרים הרב-תכליתיים המובילים בגודל A4 שנמכרו בצרפת, בגרמניה, באיטליה, בספרד ובבריטניה ברבעון הראשון של 2013, כפי שפורסם על-ידי IDC; העלות לדף מחושבת בהתאם לרשימת המחירים הרשמית של היצרנים (כאשר זמינה) עבור מחסניות טונר, ופורסמה בצרפת, גרמניה, איטליה, ספרד ובריטניה ביוני 2013.


 • 2) ההשוואה בוצעה עם 10 מדפסות הלייזר הצבעוניות והמוצרים הרב-תכליתיים המובילים בגודל A4 שנמכרו בצרפת, בגרמניה, באיטליה, בספרד ובבריטניה ברבעון הראשון של 2013, כפי שפורסם על-ידי IDC; צריכת אנרגיה מחושבת בהתאם לנתונים שפורסמו על-ידי היצרנים עבור הדפסה/מצב ממוצע ביוני 2013.