Epson supports professionals including lawyers and accountants with its smart projectors, inkjet printers, business scanners, disc publishers and managed print services.

פתרונות מוביליםלהפקה ואחסון בארכיון

סדרת מערכות להפקת תקליטורים

אם עליך לצרוב ולהדפיס תקליטור אחד, תוכל לעשות זאת בלחיצת אחת. יתרה מכך, אם ברצונך להדפיס באצוות, המערכות להפקת תקליטורים זמינות בדגמים שונים שמאפשרים להפיק עד 100 תקליטורים במחזור עבודה אחד. ניתן להשתמש במערכות להפקת תקליטורים בתור מדפסת בלבד או בסביבת רשת, ואף קיים דגם מאובטח לשמירת נתונים מסווגים. כוננים ומחסניות תחזוקה הניתנים להחלפה מאריכים את חיי המכשיר כולו, בעוד שפונקציות חדשות כגון “קריאה בחזרה” ו“מיזוג הדפסות” מאפשרות שימושים מתוחכמים יותר בדור השני של המערכות להפקת תקליטורים.

עיצוב קומפקטי ומשולב

המערכות שלנו להפקת תקליטורים הן מהקטנות בקטגוריה שלהן, וכוללות מארז מוגן מאבק שרוחבו פחות מ 40- ס"מ. אלו הן המערכות היחידות שמציעות הפעלה מלאה ונוחה מהחלק הקדמי. אם עליך לחסוך במקום, המבנה השטוח מאפשר לערום שתי מערכות זו על זו ואף להשתמש בחלק העליון בתור משטח אחסון - אידיאלי למדיות או למחשב נייד.

מוגנת בפטנט מנגנון AcuGrip זרוע רובוטית

מוגנת בפטנט מנגנון AcuGrip זרוע רובוטית להפקת תקליטורים, מבטיח שהזרוע הרובוטית BD או DVD , תתפוס בצורה אמינה רק תקליטור אחד - גם אם הם צמודים זה לזה. תכונה זו מאריכה את חיי המוצר ומסייעת בהגנה מפני הפרעות של חסמים מכניים להפקה בלתי מפוקחת.

טכנולוגיית Micro Piezo

הם הלב של Micro Piezo ראשי הדפסה מסוג טכנולוגיית .Epson כל מדפסות הזרקת הדיו של מבטיחה טיפות דיו אחידות ויציבות, Micro Piezo כמעט ללא התזות או רסס. מסיבה זו מספקות המערכות להפקת תקליטורים את איכות ההדפסה הגבוהה ביותר בקטגוריה שלהן - טקסט ברור. 1440 × 1440 dpi וגרפיקה חיה ברזולוציה של עד מחסניות הדיו הנפרדות, שקיבולתן גבוהה, הופכות את ההדפסה למשתלמת במיוחד.

השירות המוביל בתעשייה

אתה מקבל שירות ברמה Epson- כשאתה בוחר ב עולמית, בדיוק כפי שהיית מצפה מחברה מובילה. מציעה ,CoverPlus , תוכנית השירות שלנו אפשרויות שירות משתלמות המרחיבות את כיסוי האחריות המקורית לרוב המדינות בעולם ולמספר שנים, וכוללות גם שירות באתר הלקוח.

השירות המוביל בתעשייה